Historie

Novodobá historie chrastavské turistiky je spjata s obdobím založení tradice zimního pochodu Chrastavské šlápoty v roce 1974. Průměrná účast je 850 turistů.

Další akcí od roku 1980 je každoroční jarní výšlap na Výhledy.

To jsou turistické akce pro širokou veřejnost.

Před tímto obdobím byla chrastavská turistika zastoupena pány Myšákem, Lněničkou a Honcem. Dokumenty z této doby, jakož i 2 svazky kroniky, zničila povodeň v roce 2010.

Celoroční turistiku odboru tvoří jednodenní poznávací zájezdy, jednodenní výlety a podzimní týdenní zájezdy po celé republice, dříve i po Slovensku.

Webové stránky zdarma